Bezobratlí

Pavouci

Vážky

Ploštice

Motýli

Brouci

Kobylky

Blanokřídlí

Mouchy

Hmyz různý