VIZUÁLNÍ ZÁPISNÍK

Jan Krhovský

GALERIE

ROSTLINY

ZÁKLADNÍ PILÍŘE ŽIVOTA

Různé projevy života jsou zde zachyceny ve své různorodosti. Z široké škály tvarů a forem korespondujících s různými strategiemi se vynořuje pro každou skupinu jedna spojující funkce. Symbolicky jsou zde označeny jako zrození, smrt, reinkarnace a homeostáza.

ZROZENÍ (Květiny) SMRT (Pařezy) REINKARNACE (Houby) HOMEOSTÁZA (Reconquista)
Květiny jsou symbolem znovuzrození a vzkříšení. Květy jsou výzva všem k cestě ke společnému cíli, kterým je zajistit pokračování zázraku života. Smrt není konec, jen přestávka pro nové nadechnutí a reinkarnaci. Je to i začátek: staré pařezy poskytují půdu mladým semenáčkům. Rozklad, návrat, koloběh, recylace. Život dobývající zpět místa, ze kterých jej člověk vytlačil. Vyrovnávání narušené rovnováhy vnitřního prostředí Gaii.

BEZOBRATLÍ

ŽIVOČICHOVÉ

ČESKÁ KRAJINA

PRAHA

JIŽNÍ MĚSTO

KOMPONENTY

SOCHY

 ROSTLINY

ZÁKLADNÍ PILÍŘE ŽIVOTA

Různé projevy života jsou zde zachyceny ve své různorodosti. Z široké škály tvarů a forem korespondujících s různými strategiemi se vynořuje pro každou skupinu jedna spojující funkce. Symbolicky jsou zde označeny jako zrození, smrt, reinkarnace a homeostáza.

ZROZENÍ (Květiny) SMRT (Pařezy)
Květiny jsou symbolem znovuzrození a vzkříšení. Květy jsou výzva všem k cestě ke společnému cíli, kterým je zajistit pokračování zázraku života. Smrt není konec, jen přestávka pro nové nadechnutí a reinkarnaci. Je to i začátek: staré pařezy poskytují půdu mladým semenáčkům.
REINKARNACE (Houby) HOMEOSTÁZA (Reconquista)
Rozklad, návrat, koloběh, recylace. Život dobývající zpět místa, ze kterých jej člověk vytlačil. Vyrovnávání narušené rovnováhy vnitřního prostředí Gaii.

 BEZOBRATLÍ

 ŽIVOČICHOVÉ

 ČESKÁ KRAJINA

 PRAHA

 JIŽNÍ MĚSTO

 KOMPONENTY

 SOCHY

/* ---------------------------------------------HAMMER pro doteky na mobilu ------------------- */ /* ---------------------------------------------------------------------------------------------*/